อักษรย่อ

ค้นหาอักษรย่อ

(ม.ป.ป.)

[อักษรย่อ]

ย่อมาจาก ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่

แบ่งตามหมวดหมู่