อักษรย่อ

ค้นหาอักษรย่อ

ส.ส.

[อักษรย่อ]

ย่อมาจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

หมวด ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนแสนสุข จังหวัดชลบุรี

ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร

ย่อมาจาก โรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี

ย่อมาจาก โรงเรียนวัดสีสุก กรุงเทพมหานคร

ย่อมาจาก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ย่อมาจาก โรงเรียนเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ย่อมาจาก โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา จังหวัดแพร่

ย่อมาจาก โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี

ย่อมาจาก โรงเรียนสันติสุข จังหวัดเชียงใหม่

สส.

[อักษรย่อ]

ย่อมาจาก สีผสมอาหาร ประเภทนำเข้า

หมายเหตุ (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)

ย่อมาจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

สส

[อักษรย่อ]

ย่อมาจาก จังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด ชื่อย่อจังหวัด ›

ย่อมาจาก สมุทรสงครามคำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่

แบ่งตามหมวดหมู่