อักษรย่อ

ค้นหาอักษรย่อ

อพป.

[อักษรย่อ]

ย่อมาจาก หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองคำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่

แบ่งตามหมวดหมู่